- تماس با ما :

 

 

آدرس : شیراز – بلوار امیرکبیر – خیابان فاخته – خیابان دلیران تنگستان2

کد پستی : 7188717913

تلفن : 07138228080 – 0718228081

www.rezadarupars.com

ایمیل : ali@rezadarupars.com   -  info@rezadarupars.com

dr.dehghanzadeh@rezadarupars.com