محلول اینستوم 100 میلی گرم در میلی لیتر ( ال کارنتین ) در بسته بندی 10 ml

 

 

اینستوم 
محلول خوراکی تک دوز 1 گرم در 10 میلی لیتر 
ماده موثره : لووکارنیتین ( ال- کارنیتین )
بسته بندی: 10 ویال شیشه ای 10 میلی لیتری 

موارد مصرف و نیز میزان مصرف این دارو طبق نظر پزشک متخصص می باشد . 

 

 

 

  محلول تزریقی فرینمیا 20 میلی گرم در 1 میلی لیتر ( ایرون سوکرز ) در آمپول های 5ml

 

 

فرینمیا 
محلول تزریقی / محلول غلیظ 20 میلی گرم در 1 میلی لیتر برای تهیه محلول جهت انفوزیون داخل وریدی 
ماده موثره : کمپلکس هیدروکسید آیرون (III) سوکروز
سایر اجزا : آب قابل تزریق ، سدیم هیدروکساید 
شکل ظاهری : محلول مایی غیر شفاف به رنگ قهوه ای تیره 
بسته بندی : 5 عدد آمپول شیشه ای 5 میلی لیتری 

موارد مصرف و نیز میزان مصرف این دارو طبق نظر پزشک متخصص می باشد . 

 

 - محصولات آینده : طیفی از محصولات مواد اولیه ، مکمل ها و محصولات دارویی