-         لینک های مفید :

سازمان غذا و دارو

www.fda.gov.ir

 

 وزارت بهداشت و درمان

www.behdasht.gov.ir

 

انجمن داروسازان استان فارس

 www.darousazanfars.com

 

انجمن داروسازان ایران

 daroosaz.net

 

سازمان بیمه سلامت ایران:

  www.bimehsalamat.ir/sso

 

آموزش مداوم پزشكي:

 www.ircme.ir

 

سایت تامین اجتماعی نیروهای مسلح :

 

 esata.ir