-         فهرست محصولات :

محصولات متنوع در تمامی رده های درمانی و شامل انواع قرصها ، شربتها ، کپسول ، داروهای تزریقی و تشخیصی و داروهای شیمی درمان

نام کالا
آمپول هيدروکسي پروژسترون کاپروات 500 م گ / 2 م ل 10 ع - (فمولايف)
آمپول کتورولاک 30 م گ -10 ع -زهراوي 
آمپول کلگزاپارين (انوکساپارين)6000-2 ع-زهراوي 
آمپول آمينوديک (آمينوفيلين )250م گ 10م 5 ع-کاسپين تامين 
آمپول پروژسترون(فرتيژست50)50م گ/1م ل-ابوريحان10ع
آمپول تري فلوزيک (تريفلوپرازين )1م گ 1م ل 10 ع -کاسپين 
آمپول ديکلوفناک 75م گ/3م ل(ديکلوژين) 10 ع-ابوريحان
آمپول رانيتيدين 50 م گ 10 ع-کاسپين
آمپول سيتي کولين سديم 250 م گ /2 م ل 10 ع - کاسپين تامين
آمپول فنوباربيتال 200م گ /1 م ل  10 ع -کيميدارو
آمپول فورزمايد 20 م گ / 2  م ل- 1 ع - ابوريحان
آمپول مدروکسي پروژسترون استات (دپوژسترون)-ايران هورمون
آمپول هپاروديک (هپارين )5000 واحد 1 م ل 10 ع -کاسپين 
آمپول هيدروکسي پروژسترون کاپروات 250 م گ / 1 م ل - (فمولايف)
آمپول هيدروکسي پروژسترون کاپروات 250 م گ / 1 م ل - (فمولايف)
آمپول ويتامين ب کمپلکس 10 ع - زهراوي
آمپول ويتامين ب12(بيتاويون100)1000ميکروگرم10ع-ايران هورمون
کپسول 100 ع ديکلوفناک سديم 100 - امين 
کپسول 60 ع کرنبري 500 م گ-دايان فارمد 
کپسول آزيترومايسين 250 م گ 6ع-شفا
کپسول آسيترتين (نواترتين) 25 م گ 60 ع -تدبير کالاي جم
کپسول آسيترتين (نواترتين)10 م گ 60 ع - تدبير کالاي جم
کپسول آموکسي سيلين 250 م گ 120 ع - کوثر
کپسول آموکسي سيلين 500 م گ 100 ع- فارابي 
کپسول پرگابالين (پرگابايوکس) 100 م گ 30 ع - باختر بيوشيمي
کپسول پرگابالين 150 م گ 30 ع - توليد دارو
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 30 ع - شفا
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 30 ع - شفا
کپسول پيروکسيکام 10 م گ 100ع - زهراوي
کپسول تولترودين (دتروليت) 2 م گ 30 ع - تدبير کالاي جم
کپسول جم فيبروزيل 300 م گ 100 ع -حکيم 
کپسول داکسي سايکلين 100م گ-ايران دارو
کپسول ديکلوفناک سديم (رازوفناک) 100 م گ 30 ع - رازک
کپسول ريباويرينا آيروبيندو 200 م گ - ايتاليا 
کپسول ريواستيگمين 3 م گ 30 ع - رازک
کپسول زيتروسد (آزيترومايسين) 500 م گ 6 ع -سجاد داروي شرق
کپسول زينتوما - گل دارو
کپسول ژري لاکت 30ع يخچالي-زيست تخمير
کپسول ژلاتيني دايمتيکون (دي - گس) 125 م گ 100 ع - زهراوي 
کپسول فارماپين (استامينوفن و ايبوپروفن و کافئين) 20 ع- فارماشيمي
کپسول فروکامپليت (سوپرابيون) 30 ع - اکسون فارمد ايرانيان
کپسول فروکامپليت (سوپرابيون) 30 ع - اکسون فارمد ايرانيان
کپسول فست ران 15ع - 
کپسول ففول 30 ع - البرز دارو
کپسول فلوکستين 10 م گ 100 ع - آريا
کپسول فلوکستين 10 م گ 100 ع - سجاد داروي شرق
کپسول فلوکستين 20 م گ - 100 ع- سجاد داروي شرق
کپسول فنوفيبرات (تريرول) 100م گ 100ع -ابوريحان
کپسول فني توئين 100 م گ 100ع - لقمان
کپسول مايع زاويترول (کلسيتريول) 0.25- 50ع-زهراوي
کپسول منستروگل گلدارو 
کپسول مولتي H3(ويتامين + مينرال  ) 30 ع  ويتابيوتکس تهران
کپسول مولتي ويتامين مينرال + جينسينگ 50ع -سوپرنچرال
کپسول نرم آ - ويتين 50000 واحد 100 ع - زهراوي
کپسول نرم ادويفن 400 م گ 50 ع - زهراوي
کپسول نرم امگا 3 بدون جيوه 50ع-زهراوي
کپسول نرم امگا وي فورت 60 ع - زهراوي
کپسول نرم اي زاويت 400 م گ 50 ع -زهراوي
کپسول نرم د-ويتين 1000 واحد 50 ع -زهراوي
قرص لاموتريژين 25 م گ (لاموبيوژين) 100 ع -باختربيوشيمي
کرم کلدراب گلدارو 
کرم کلوبتازول 15 گ -عماد درمان 
کرم آرني گل گلدارو 
کرم آفيپلکس (آسيکلووير) 5 % 10 گ - آوندفر
کرم اوره 20% (اورکس) 1 ع - ابوريحان
کرم بتامتازون جلدي 15 گ - ابوريحان
کرم تريامسينولون 15 گ 1 ع - عماد درمان
کرم دکسپانتنول (دپانتکس) 1 ع تهران شيمي 
کرم دالاواگ 2% واژِينال (کليندامايسين) 40 گ - پارس دارو
کرم دالاواگ 2% واژِينال (کليندامايسين) 40 گ - پارس دارو
کرم موضعي لايسترين 5% (پرمترين)30 م گ - آوندفر
کرم واژينال تريپل سولفا 78 گ -عماد درمان 
کرم ونوگل  گلدارو 
کپسول تيشوک گلدارو 
قطره کارمينت -پورسينا 
قطره کتوتيفن 0.025 (کتوبايوفن)-باختربيوشيمي
قطره 15 سي سي مولتي ويتامين (ويتن ) -امين 
قطره آي راينز(آيوسپت) 20م ل-1 ع -سينادارو
قطره استراگل گلدار
قطره استريل چشمي جنتامايسين(جنتکس)0.3% 5 م ل-سينادارو
قطره استريل چشمي سيکلوپنتولات 1% -0/5 م ل 50 ع- سينادارو
قطره ايرگل  300 گلدارو 
قطره پروستاتان 1 ع - گلدارو
قطره چشمي کتوتيفن(کتوفتالميک) 0.025% 5 م ل-سينادارو
قطره چشمي کتورولاک(سينارولاک)0/5% 5م ل-سينادارو
قطره چشمي پردنيزولون(پرکورد) 1%-10م ل-سينادارو
قطره چشمي نفازولين آنتازولين(آناپريوين) 10م ل-سينادارو
قطره چشمي،بيني،گوشي بتامتازون (بتازونيت) 0.1% 5م ل 1ع-سينادارو
قطره سنکل 1 ع - گلدارو
قطره منتول -پورسينا 
قطره ويتاگنوس 1 ع - پورسينا
استريپ آفتوژل 10 ع -اکسيردانش آسيا
ژل فيتو گلو کزامين گلدارو 
ژل موضعي پيروکسيفارم 5% (60 گرمي)-فارماشيمي 
ژل موضعي پيروکسيفارم 5% (60 گرمي)-فارماشيمي 
لوسيون آفي کلوبت 0.05% 25 م ل-ايران آوند فر
لوسيون آفي بتازون 0.1% 20م ل-ايران آوند فر
لوسيون گل ايچ گلدارو 
دهانشويه بنزيد امين هيدروکلرايد 0.15 % 120 م ل 1 ع -بهوزان
پماد تريامسينولون 0.1 % -15 گ - عماد درمان
پماد چشمي هيدروکورتيزون(کورتينيل)1%-3گ -سينادارو
پماد ساده چشمي (لوبراتکس) 35 گ 1 ع- سينادارو
پماد مومتازون 1% 30 گ 1 ع-بهورزان
قطره آفروديت-گل دارو
قطره آنتي ميگرن - گل دارو
قطره متوکلوپراميد 15 سي سي-  امين 
قطره ويتاگنوس-پورسينا
قطره ويتامين د3-ويتابيوتکس تهران
پاستيل مولتي ويتامين مينرال کودکان سوپرنچرال50ع- زهراوي
ساشه سوپراکل 30 ع - آباداروطب
شامپو پرمترين ايروکس1% 60م ل-ايران آوندفر
صابون تري کلوکربان 1 %  100 گ 1 ع - گيلارانکو
محلول آفيندامايسين (کليندامايسين)1% 60م ل - آوندفر
محلول پوويدون آيداين 10% 250 م-توليددارو
محلول پوويدون آيداين 10% 250 م-توليددارو
محلول پوويدون آيداين 10% 250 م-توليددارو
محلول خوراکي ايموستيم گلدارو 
محلول اينهالر (تنطور اوکاليپتوس) 1 ع - پورسينا
اسپري استنشاقي بودزونايد (بودکورت) 200 م ک گ /پاف 1 ع - کوشان فارمد
اسپري استنشاقي فلوتيکازون پروپيونات (فلوهيل) 250 م ک گ 1 ع - کوشان
اسپري اينهالر سالبوتامول 100  م ک گ (سالبوترکس 100)- جابرابن حيان
اسپري بيني اکسي متازولين(رينوزولين)0.5%-سينادارو
اسپري تنفسي فلوتيکازون / سالمترول (کاتوسين پلاس) 250/25 م ک گ 1 ع-سينا
اسپري سالمترول / فلوتيکازون (سرفلو) 125/25 م ک گ 1 ع - کوشان فارمد
اسپري سالمترول / فلوتيکازون (سروفلو) 250/ 25 م ک گ1 ع - کوشان
شياف آفيکلوناک (ديکلوفناک) 50م گ 10ع-آوندفر
شياف آفي روکسن 500م گ 10 ع-ايران آوندفر
شياف استامينوفن 325 م گ 5 ع -فارماشيمي 
شياف استامينوفن 325 م گ 5 ع -فارماشيمي 
شياف استامينوفن 325 م گ 5 ع 
شياف بيزاکوديل 10 م -5 ع فارماشيمي
شياف ديکلوفناک 100 م گ 5 ع - فارماشيمي
شياف گليسيرين بزرگسالان (لاکساتور) 2 گ  10 ع - ابوريحان
شياف مزالازين (کوليوا)500م گ 10ع -بهوزان 
الگزير دي سيکلومين 60 سي سي -عماددرمان
الگزير دي سيکلومين 60 سي سي -عماددرمان
سوسپانسيون کو آموکسي کلاو 156 م گ-لقمان
سوسپانسيون کوآموکسي کلاو 156 م گ /100م ل-کوثر
سوسپانسيون کوآموکسي کلاو 156 م گ /100م ل-کوثر
سوسپانسيون کوآموکسي کلاو 156 م گ /100م ل-کوثر
سوسپانسيون کوآموکسي کلاو 312 م گ 1ع - فارابي
سوسپانسيون آزيترومايسين 100 م گ 1 ع - فارابي 
سوسپانسيون ايبوپروفن 120 م ل (ايبوکيم پرتقال)-حکيم 
سوسپانسيون سفالکسين 125 م گ /100م ل - کوثر
سوسپانسيون سفالکسين 125 م گ 5 م ل-لقمان
سوسپانسيون سفالکسين 250 م گ5 م ل-لقمان
شربت تيميان (اکسپکتورانت ) 120 م ل -مينا 
شربت رديوسيد(آلوئه ورا)-سيمرغ
شربت زينک گلوکنات 10 م گ 120 سي سي -سيمرغ 
شربت زينک گلوکونات 5 م  گ -سيمرغ 
شربت سالبوديک (سالبوتامول )2 م گ 5 م ل 1 ع -کاسپين 
شربت مولتي ويتامين -سيمرغ دارو 
شربت ني ني لاکس (ملين کودکان فاقد سنا)سيمرغ دارو
سرنگ آماده تزريق انوکساپارين 100 م گ / 4000 واحد 6 ع - اکسير
شربت استامينوفن 60 م ل 1 ع - فارماشيمي
شربت ال کارنيتين 120 م ل 1 ع - البرز دارو
شربت ايميونس 200 م ل 1 ع- ويتابيوتکس تهران
شربت زينکوويت بي-البرزدارو
شربت سيپروهپتادين (ترزامين) 60 سي سي 1 ع - امين 
شربت لاکتولوز 240 سي سي- 1 ع -عماد دارو
شربت لوراتادين 60 سي سي-ايران دارو
شربت لوراتادين 60 م ل 1 ع -فارما شيمي
شربت نوراگل گلدارو 
کپسول آزيترومايسين 250 م گ 6 ع -شفا 
کپسول دلوکستين 30 م گ 30 ع -جالينوس 
کپسول زينتوما 250 م گ 30 ع 
کپسول فارژزيک 565 م-20 ع-فارابي
کپسول گاباپنتين 300 م گ 100 ع - شفا 
 قرص استئوفارم (کلسيم-د)50 ع -فارماشيمي 
 قرص ايمي پرامين  25 م گ 100 ع -پارس دارو
 قرص روماتو گل گلدارو 
 قرص ليورگل 70 م گ گلدارو -30 ع
آمپول کتورولاک 30 م گ 10 ع -زهراوي
آمپول اندانسترون 4 م گ 2 م ل 10 ع -کاسپين 
آمپول ايپاسين (آميکاسين)500 م گ 10 ع -کاسپين تامين 
آمپول بتازون (بتامتازون )4 م گ 1 م ل 10 ع -کاسپين تامين 
آمپول بتازون ال آ(بتامتازون ال آ) 10 ع 
آمپول ريلاکسي مول (متوکاربامول)1000م گ 10 م ل 5 ع -کاسپين 
آمپول ناندرودک (ناندرولون )25 م گ 1م ل 10 ع-کاسپين
آمپول ويکاديک (ويتامين کا 1 فايتومناديون)10 م گ 10 ع -کاسپين تامين 
آمپول ويبسيکس (ب6)100 م گ 2 م ل 10 ع -کاسپين 
پماد ايپوزينک (زينک اکسايد)25 -کاسپين تامين 
پماد هيدروکورتيزون 15 گ -عماد درمان 
دراژه آتورواستاتين 10 م گ 30 ع - سبحان دارو
سوسپانسيون فاراموکس بي دي 400 م -فارابي
شياف ايپروئيد (آنتي هموروئيد)10 ع -کاسپين تامين 
شياف ايندومتاسين 50 م گ 10 ع 
قرص کاروديلول 12.5 م گ (اينوتيو)  60ع - ابوريحان
قرص کاروديلول 12/5 م گ 100 ع-جالينوس 
قرص کاروديول 6/25م گ 100 ع -جالينوس 
قرص کالمرز (کلسيم منيزيم زينک د)30 ع-سيمرغ دارو
قرص کلرپرومازين (نورمازين) 25 م گ 100 ع-  تهران شيمي
قرص کلرفنيرامين مالئات 4 م گ 100ع-ايران دارو
قرص کلسيم کربنات 500 م گ 50 ع - بليستر-جالينوس
قرص کلسيم سيترات سوپرابيون (کلسيترا) 30 ع -اکسون فارمد ايرانيان
قرص کلسيم منيزيم زينک +ويتامين د 30 ع -جالينوس 
قرص کلماستين 30 ع - امين
قرص کلوپيدوگرل (پلاتومد) 75 م گ 30 ع - تسنيم
قرص کلوزاپين (کلوزاپکس) 25 م گ 100 ع - تهران شيمي
قرص کلوميپرامين 10 م گ 100 ع -شهردارو 
قرص کلوميپرامين 10م گ 100 ع - امين
قرص کنتراسپتيو اچ دي (اوسپت) 10 بليستري 210 عددي-ابوريحان
قرص کنتراسپتيودي اي (مارلين) 21ع-ابوريحان
قرص 100 ع کوتريموکسازول -امين 
قرص آ اس آ 100م گ 100 ع -جالينوس 
قرص آ اس آ 100م گ 30 ع - پارس دارو
قرص آتنولول 50 م گ 100 ع - پورسينا
قرص آتورواستاتين 10 م گ 30 ع - سبحان دارو
قرص آري پيپرازول 15 م گ 100 ع - امين
قرص آسپرين 80 م گ (آ.اس.آ 80 م گ) 30 -فارماشيمي 
قرص آسپرين 80 م گ (آ.اس.آ 80 م گ) 30 -فارماشيمي 
قرص آسپرين 80 م گ (آ.اس.آ 80 م گ) 30 -فارماشيمي 
قرص آسپرين 81 م گ 100 ع - پارس دارو
قرص آسپرين 81 م گ 100ع - پارس دارو
قرص آفروديت گل دارو 
قرص آگنوگل گلدارو
قرص آلندرونيت 70 م ل 8 ع - آوه سينا
قرص آملوديپين 5 م گ 100ع -شفا 
قرص آمي تريپتلين 25 م گ 100 ع - پارس دارو
قرص آهن بيسگليسينات + ويتامين ث 30 ع - هلث ايد
قرص آووکادو + سويا 300م گ (ماردين) -20ع 
قرص اکس کاربازپين (اکس کارپين)150 م گ 100ع- سبحان دارو
قرص اسپيرونولاکتون 25م گ 100 ع -پارس دارو
قرص استئوفارم (کلسيم - د )50 ع فارماشيمي
قرص استئوفارم (کلسيم - د )50 ع فارماشيمي
قرص استامينوفن کدئين 300/20 -100 ع -فاخر 
قرص استيل سيستئين 600 م گ تيوپ 10 ع -اوه سينا
قرص اسيد فوليک 5 م گ 100 ع-جالينوس
قرص ال آرژنين 1000 م گ 100 ع -جالينوس 
قرص ال آرژنين 500 م گ 100 ع -قوطي-جالينوس 
قرص اندانسترون 4م 100 ع -شفا 
قرص ايزوپرين 10 م گ 100ع(ايزوکسوپرين)-توليددارو
قرص ايزوربايد(ايزوسوربايد) 10م گ 100ع-توليددارو
قرص ايمواستيم (اکي هرب) گلدارو 
قرص ايندومتاسين (ايندومت) 75 م گ 30 ع - آريا
قرص بتامتازون 0.5م گ 100 ع - ابوريحان
قرص بيزاکوديل 100 ع -سجاد داروي شرق
قرص پتافناک(ديکلوفناک پتاسيم) 30ع-ايران دارو
قرص پرازوسين 1 م گ - 100 ع-امين 
قرص پرگنازون 30ع - هلث ايد
قرص پروپرانولول 10 م گ 100 ع -حکيم 
قرص پروپرانولول 40 م 100 ع -حکيم 
قرص پريميدون 250 م گ 100 ع -سبحان دارو 
قرص پيوسته رهش ايزوسوربايد (ايزوکور) 40 م گ 30 ع- آريا
قرص پيوگليتازن 30 م گ 30 ع -سجاد داروي شرق
قرص پيوگليتازون 15 م گ 30 ع -سجاد داروي شرق
قرص پيوگليتازون 45 م گ 30 ع - سجاد داروي شرق
قرص تادالافيل (تاداکيم) 20 م گ 4 ع - حکيم
قرص تادالافيل 20م گ 4 ع -کيش مديفارم 
قرص تاموکسيفن 10م گ 30ع-ايران هورمون
قرص تري هگزيفنيديل 2 م گ 100 ع - شهردارو
قرص جوشان زينک 15 م گ+ويتامين ث 500 م گ 20 ع -ويتاپرا
قرص جوينت اکشن اسپورت 90 ع -لايف پلان 
قرص جينکوتيدي 40 م گ-توليد دارو
قرص جينکوگل 30 ع - گلدارو
قرص جينکوگل 30 ع - گلدارو
قرص دکسترومتورفان 15 م گ 30 ع -پورسينا 
قرص دابل بول 30 ع - آباداروطب
قرص دايجستيو 100 ع - پورسينا
قرص دايمتيکون  (دايمکت ) 40 م گ 60 ع - سبحان دارو 
قرص دمپريدون 10 م گ 30 ع - جالينوس
قرص دمپريدون 10 م گ 30 ع - زهراوي
قرص دومپريدون 10 م گ 30 ع- فارابي   
قرص ديازپام 2 م گ 100ع-لقمان
قرص ديازپام 5 م گ 100 ع - لقمان
قرص ديفنوکسيلات 2/5 م  گ 100 ع -فارشيمي 
قرص ديلتيازم 120 م گ 100 ع- آريا
قرص ديلتيازم 60 م گ 100 ع - امين
قرص رانيتيدين 150 (100ع) رانيسيد 150 -سها 
قرص رانيتيدين 150 م گ 100 ع -شفا
قرص رانيتيدين 150 م گ 100 ع -شفا
قرص رپاگلينايد (نيوبت) 2م گ 100 ع -ابوريحان
قرص رپاگلينايد 0/5 م - 100 ع-فارابي
قرص رپاگلينايد 1 م -100 ع-فارابي
قرص رپاگلينايد 2 م-100 ع-فارابي
قرص رزوواستاتين 5 م گ 28 ع - تدبير کالاي جم
قرص ريسپريدون (ريسبايودال) 2 م گ - 100 ع - باختر بيوشيمي
قرص ريسپريدون 1 م گ 100ع-پورسينا
قرص ريسپريدون 2 م گ 100 ع -پورسينا 
قرص ريسپريدون 2 م گ 100 ع -سبحان دارو
قرص ريسپريدون 4 م گ 100 ع - سبحان دارو
قرص ريواروکسابان 10 م گ 30 ع - ايران هورمون
قرص ريواروکسابان 15 م گ 30 ع - ايران هورمون
قرص ريواروکسابان 20 م گ 30 ع - ايران هورمون
قرص سالويگل - گل دارو
قرص سالويگل - گل دارو
قرص ستريزين 10 م گ 60 ع - آوه سينا
قرص ستيريزين 10 م گ 100 ع - توليددارو
قرص ستيريزين 10 م گ 30 ع -پورسينا 
قرص سدارين 10م گ(اگزازپام)-توليددارو
قرص سرترالين(اينوسترال) 100م گ 50ع-تهران دارو
قرص سوکرالفيت 500 م گ 100 ع - سها
قرص سوپرابيون فورمن (ويتامين مينرال + جينسينک + اسيد آمينه) 30 ع - اکسون فارمد
قرص سويا گل گلدارو 
قرص سيپرو فلوکساسين 500 م - 20 ع -فارابي
قرص سيپروترون کامپاند 21ع- ابوريحان
قرص سيپروترون استات(آندروستين)50م گ 30ع-ايران هورمون
قرص سيتالوپرام 20 م گ 30 ع - ايران دارو
قرص سينازين 75 م گ 100 ع- امين
قرص فاموتيدين 40 م گ 30 ع - سجاد داروي شرق
قرص فلوتاميد (فلوتاناکس)250 م گ 100 ع - ايران هورمون
قرص فلووکسامين 50 م گ 30 ع - سبحان دارو 
قرص فنازوپريدين 100 م گ 100 ع -شهردارو 
قرص فنوباربيتال 15 م گ 100 ع - امين
قرص فوليک اسيد 1م گ 100 ع-سيمرغ 
قرص فوليکويد 30 ع - ايران دارو
قرص فوليکويد 30 ع - ايران دارو
قرص فوليکويد 30 ع - ايران دارو
قرص فيناسترايد (فينايد)1 م گ 30ع-ابوريحان
قرص گارسين 300 گلدارو 
قرص گارسين 500 گلدارو 
قرص گلوکوزامين کندراتين ام اس ام (موبيفلکس) 30 ع - اکسون فارمد
قرص گليکوگل گلدارو 
قرص لاموتريژين (لاموژِين) 25 م گ 100 ع- سبحان دارو
قرص لاينسترنول 0.5 م گ بليستر 280 ع- ابوريحان
قرص لوزافام  50 -30 ع -فارماشيمي 
قرص لوزافام 25 -30 ع - فارماشيمي 
قرص لوونورژسترول 0.75 م گ 10  بيلستري 20 ع -ابوريحان
قرص ليپاستين (آتورواستاتين) 20 م گ 30 ع - زهراوي
قرص ليورکر 60 ع -هلث ايد
قرص ليورگل 140 گلدارو 
قرص متفورمين 1000 م گ (مري کوم) 60 ع - ابوريحان
قرص متوکلوپراميد 100 ع - امين
قرص متيل دوپا 250 م گ 100 ع -  زهراوي
قرص مزالازين 500 م گ 30 ع - کوثر
قرص ملوکسيکام 7.5 م گ 30 ع - ابوريحان
قرص ملوکسيکام 7/5 م گ (ملوکاکس) 30 ع - کيميدارو
قرص ممانتين (آلزيکسا) 5 م گ 50 ع - تسنيم
قرص ممانتين 10 م گ 30 ع - سها
قرص منيزيم اکسايد 250 م گ 100 ع -جالينوس
قرص نوراگل - گل دارو
قرص هيدروکسي کلروکين 200م گ 100 ع - امين
قرص هيوسين 100 ع -رها 
قرص هيوسين 100 ع -رها 
قرص وازوگل گلدارو 
قرص ونوگل گلدارو 
قرص ويتامين 1 ب 100م گ 30 ع - جالينوس
قرص ويتامين اي 100 ع - اسوه
قرص ويتامين ب 1 -300 م گ 30 ع -شفا 
قرص ويتامين ب 1 100 م گ 30 ع -جالينوس
قرص ويتامين ب 6  100ع - امين
قرص ويتامين د 3 -1000 م گ 100 ع - جالينوس 
قرص ويتامين د 3 (سوپرابيون اولترا-د) 1000 واحد 60 ع - اکسون فارمد ايرانيان
قطره نيستاتين 12 سي سي -عماد درمان 
قرص جوشان مولتي ويتامين 20 ع - ويتاپرا
قرص جوشان مولتي ويتامين 20 ع - ويتاپرا
قرص جوشان ويتامين ث 1000 م گ 20 ع - ويتاپرا
قرص جوشان ويتامين ث 500م گ 20 ع - ويتاپرا
کرم آسيکلووير 5% 10 گ-ايران دارو
کرم اوره (اورکس) 10% - ابوريحان
کرم تريامسينولون 15 گ - ايران دارو
کرم سرتاکول (سرتاکونازول 2 %)15 گ - توليددارو
پماد کلوبتازول 15گ-عماد درمان
پماد آنتي هموروئيد 15گ-عماددرمان
پماد آنتي هموروئيد 15گ-عماددرمان
پماد بتامتازون 15 گ-عماددرمان
پماد تريامسينولون ان ان - پارس دارو
کرم واژينال آفيندامايسين (کليندامايسين) 2 % 40 گ -آوندفر
ويال 25 عددي پن 6/3/3 -جابرابن حيان
ويال 25 عددي پن 800000 واحد - جابرابن حيان
ويال سفتراکس500م گ 10 ع-جابرابن حيان
ويال متيل پردنيزولون 500 م گ 10 ع- جابرابن حيان
آمپول آهن(فرينميا)20م گ/1م ل
آمپول تتراکوزاکتايد (سيناکتن) 25 م ک گ- اع
آمپول دسموپرسين 4 م گ /1 م ل
کپسول اورسوفالک 250 م گ -100 ع
کپسول بيوتي هلث 30 ع 1000 واحدي- داروجويان سرآمد 
کپسول مگاويژن 30 ع - هلث ايد
کپسول هيوماتين 250م گ - 16ع
کرم آفتوفيکس 10 گ
کرم بنوکويين (مونوبنزن) 20 % خارجي- يارا طب
محلول خوراکي اينستوم (ال کارنتين) 1 گ/10 م ل
شربت کيديکر - ويتابيوتيکس تهران
شربت ميم پرتقالي  1 ع - ويتابيوتکس 
قرص کلسيم منيزيم زينک 90 ع - هلث ايد
قرص آساکول . مزالازين . 800 م گ 60 ع - تيلوتس
قرص استامينوفن کدئين 300/20 -100 ع -فارماشيمي
قرص ايزن پلاس 60 ع - يوروويتال
قرص ايزوکربکسازيد (مارپلن) 10 م گ - 56ع
قرص پرگنالايف 30 ع - درمان ياب
قرص دمپريدون (دامپرکس) 10 م گ 60 ع-باختر بيوشيمي
قرص دي ويت اکتيو 30 ع - هلث ايد
قرص دي ويت پروبيو 30 ع - هلث ايد
قرص سديم فلورايد (اوتوفلور) 20 م گ - 100ع
قرص ويتامين ب 1- 300  ميلي گرم (خارجي)- 100 ع - ياراطب
قرص ويتامين د 3 - 1000واحدي 30 ع - هلث ايد
ويال ايرينوتکان 20م گ/م ل 5 م ل
ويال دوبوتامين 250 م گ
سرم تزريقي ژلاتين(40م گ/م ل)500م ل