- فهرست محصولات وارداتی شرکت رضا دارو پارس :

  شرکت رضا دارو پارس محصولات وارداتی را از شرکتهای معتبر مانند   Pfizer , Bayer , Hexal  تامین میکند.

 

والسيت قرص 450م گ-وال گان سيکلووير

وين کريستين فايزر ويال 1 م گ - 1 م ل

نورپين آمپول نورآدرنالين  1 م گ /1 م ل

ديبنزيران کپسول 10 م گ -فنوکسي بنزامين هيدروکلرايد

سولفاديازين قرص 500 م گ

پاپاورين آمپول 40 م گ/ 2 م ل

ژلوفوزين محلول نيم ليتري 4%-ژلاتين پلي سوکسينات

افدرين آمپول 50 م گ/1 م ل

تيوگوانين قرص 40 م گ

فسفات ساندوز قرص جوشان 500 م گ

گوترون قرص 5 م گ - ميدودرين

مينرين ملت قرص زيرزباني 60 م ک گ-دسموپرسين

بوسلون قرص 2 م گ- بوسولفان

ملفالان ويال 50 م گ + حلال

ترانگورکس آمپول 150م گ/3م ل - آميودارون

ليزودرن قرص 500 م گ- ميتوتان

 

وراهگزال آمپول 5 م گ - وراپاميل

ميلرينون آمپول 10 م گ/10 م ل

مارپلن قرص 10 م گ - ايزوکربوکسازيد

کناکيون آمپول 10 م گ - ويتامين ک 1 -1 م ل

تي تري قرص 25 م ک گ - ليوتيرونين

مگزيليتين کپسول 100 م گ

پراداکسا کپسول 150 م گ - دابيگاتران

سايتوتک قرص 200م ک گ-ميزوپروستول

دي دي اي وي پي آمپول 4 م ک گ/م ل - دسموپرسين

کپسول 100م گ – ديازوکسايد  پروگلیسم

ویال نیموتوپ (نیمودیپین) 10 م گ /50 م ل 1 ع